วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 0700 น. เป็นวันพระ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ขอเรียนเชิญ หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความเคารพ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายภัตราหารเช้า ณ วัดโนนสูงสะอาด หมู่8 ต.โนนสำราญ โดยขอความร่วมมือ ชายนุ่งโสร่ง ใส่ผ้าไทย หญิงนุ่งซิ่น ร่วมรักษาส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

โพสต์14 พ.ย. 2559 18:09โดยอบต โนนสำราญ
   

       

Comments