เสวนา พูดจา หาทางออก ประเทศไทย ภาคท้องถิ่้น ระดับตำบล

โพสต์11 มี.ค. 2557 00:08โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2557 21:08 ]        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย โดยให้ประชาชนในเขตตำบล
โนนสำราญ ได้เเสดงความคิดความเห็นหาทางออก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ  ศาลาเอนกประสงค์วัด
                                                    บ้านโนนสูงสะอาดวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeComments