ป ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

โพสต์21 มิ.ย. 2556 00:40โดยอบต โนนสำราญ
                                                         

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญได้จัดประชุมสภา ณ ห้องประชุมองค์กาีรบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 
  เวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2556
                                        
                                                            
Comments