พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โพสต์8 เม.ย. 2557 00:36โดยอบต โนนสำราญ

                                                        ประจำปี การศึกษา 2556     ณ วันที่ 8  เมษายน พ.ศ. 2557Comments