กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับท่านนายก ท่านปลัด ท่านรองนายก ท่านเลขา ออกมอบเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และข้าว เสื้อผ้าเด็ก

โพสต์11 ก.ย. 2561 20:32โดยอบต โนนสำราญ
Comments