กิจกรรมโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อบต.โนนสำราญ ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 10 หมู่บ้าน

โพสต์30 เม.ย. 2561 01:52โดยอบต โนนสำราญ
Comments