การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ ทั้ง 11 หน่วย อบต.โนนสำราญ (ห้องประชุมสภา อบต.โนนสำราญ)

โพสต์6 ต.ค. 2559 20:47โดยอบต โนนสำราญ


Comments