FIx IT CENTER ศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดกิจกรรม ช่วยเหลือซ่อมบำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เเละส่งเสริมอาชีพ ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2561

โพสต์30 เม.ย. 2561 02:09โดยอบต โนนสำราญComments