ผู้บริหาร

ตราสัญญลักษณ์

สมุดเยี่ยม

จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรม ของ อบต.โนนสำราญ


วันผู้สูงอายุ

โพสต์โดยอบต โนนสำราญ
อบต.โนนสำราญได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ อาคารพัสดุ อบต.โนนสำราญ


ประชาคม ยาเสพติด ตำบลโนนสำราญ

โพสต์8 เม.ย. 2557 23:14โดยอบต โนนสำราญ

 

พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โพสต์8 เม.ย. 2557 00:36โดยอบต โนนสำราญ


                                                        ประจำปี การศึกษา 2556     ณ วันที่ 8  เมษายน พ.ศ. 2557งานอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน

โพสต์26 มี.ค. 2557 01:59โดยอบต โนนสำราญ


  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญร่วมสืบทอดประเพณีสืบทอดศาสนาร่วมจัดกิจกรรมในการอบรม
                                ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดบ้านโนน ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ณ วันที่ 23 - 30 มีนาคม 2557ยินดีต้อนรับ นายวิทัศน์ เตชะบุญ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาเเละความมั่่นคงของมนุษย์

โพสต์17 มี.ค. 2557 02:33โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2557 21:21 ]     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ  ยินดีต้อนรับ นายวิทัศน์ เตชะบุญ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาเเละความมั่นคงของมนุษย์เสวนา พูดจา หาทางออก ประเทศไทย ภาคท้องถิ่้น ระดับตำบล

โพสต์11 มี.ค. 2557 00:08โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2557 21:08 ]
        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ จัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย โดยให้ประชาชนในเขตตำบล
โนนสำราญ ได้เเสดงความคิดความเห็นหาทางออก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ  ศาลาเอนกประสงค์วัด
                                                    บ้านโนนสูงสะอาดวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeมอบรถสามล้อโยก ให้กับผู้พิการใน ตำบลโนนสำราญ

โพสต์6 มี.ค. 2557 20:43โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2557 20:46 ]

                                                     
                                             

                             
                                                                      อบต.โนนสำราญมอบ รถสามล้อโยกให้เเก่ผู้พิการในเขตตำบลโนนสำราญ   ณ วันที่ 21 มกราคม 2557

1-10 of 35