กิจกรรม ของ อบต.โนนสำราญ


ประชาสัมพันธ์ตำเเหน่งว่าง (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา)

โพสต์14 พ.ย. 2560 19:04โดยอบต โนนสำราญ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ขอรับการสงเคราห์

โพสต์9 พ.ย. 2560 20:25โดยอบต โนนสำราญ                      

                       
 
                     

                          

                          

                                                     
                    
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมประเพณี บุญทอดเทียนในพรรษา บ้านดอนขวาง ต.โนนสำราญ อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 2559

โพสต์19 ก.ค. 2560 00:08โดยอบต โนนสำราญ


        ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมประเพณี บุญทอดเทียนในพรรษา บ้านดอนขวาง ต.โนนสำราญ อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 2559

ประชาสัมพันธ์ การเเข่งขันกีฬา อบต.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โนนสำีาญเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านกะพี้ดอนขวาง

โพสต์19 ก.ค. 2560 00:04โดยอบต โนนสำราญประชาสัมพันธ์ การเเข่งขันกีฬา อบต.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โนนสำีาญเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านกะพี้ดอนขวาง

1-10 of 94