ผู้บริหาร

ตราสัญญลักษณ์

สมุดเยี่ยม

จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรม ของ อบต.โนนสำราญ


กิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วันบ้านโนนสูงสะอาด ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โพสต์9 ก.ค. 2557 01:28โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2557 01:36 ]ประชุม ศูนย์พัฒนาสังคม+เกษตรตำบล ณ บ้านเเจ้งน้อย ม.5 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โพสต์25 มิ.ย. 2557 01:56โดยอบต โนนสำราญ

เวทีเสวนา สร้างสุขอย่างยั่งยืน ในตำบลโนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โพสต์23 มิ.ย. 2557 20:32โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2557 20:42 ]ประเมินคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนสำราญ 2557

โพสต์23 มิ.ย. 2557 19:54โดยอบต โนนสำราญตรวจประเมินคุณภาพ อบต.โนนสำราญ 2557

โพสต์23 มิ.ย. 2557 19:19โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2557 19:24 ]


อำเภอเคลื่อนที่ ตำบลโนนสำราญ อ.เมือง จ.ขัยภูมิ ณ บ้านโนนสูงสะอาด

โพสต์5 มิ.ย. 2557 20:29โดยอบต โนนสำราญ
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเเละเพิ่มศักยภาพ ศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557

โพสต์21 พ.ค. 2557 22:21โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2557 00:13 ]


โครงการเด็กดีศรีตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ

โพสต์14 พ.ค. 2557 01:11โดยอบต โนนสำราญ   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2557 01:23 ]


                                                                                                                                                                                                               กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างจิตสาธารณะ การทำความดีโดยสภาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนสำราญ
                                        SAO NOn Samran Genki English Camp

โพสต์12 พ.ค. 2557 00:38โดยอบต โนนสำราญ

                                                        SAO NOn Samran Genki English Camp  

กีฬาต้านภัยยาเสพติด (ฟุตบอลครั้งที่ 2)

โพสต์21 เม.ย. 2557 00:07โดยอบต โนนสำราญ


1-10 of 45